Hoang Nguyen Investment., JSC
»
Giới thiệu

Mục tiêu

Với mục tiêu “Áp dụng công nghệ tương lai cho sản phẩm và dịch vụ hôm nay”
Với mục tiêu “Áp dụng công nghệ tương lai cho sản phẩm và dịch vụ hôm nay”, Hoàng Nguyên không ngừng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh, học hỏi kỹ thuật với các nhà sản xuất thiết bị y tế nổi tiếng trên thế giới để mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Chúng tôi không ngừng:

Cải thiện chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các kênh phân phối để phủ kín thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Sàng lọc và lựa chọn sản phẩm kinh doanh lợi thế để đầu tư tăng tốc, chiếm lĩnh thị phần trong nước.

Thực thi các chính sách thu hút nhân tài nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo xu hướng hội nhập và lợi thế ngành.

Cấu trúc lại nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ tồn kho và công nợ để sử dụng vốn hiệu quả.

Uy tín của Công ty được tập thể cán bộ công nhân viên vun đắp bằng sự tận tâm, sáng tạo và tính chuyên nghiệp.

Chúng tôi luôn chào đón các Quý khách hàng, các đối tác, nhà đầu tư cùng chúng tôi chia sẻ những cơ hội hợp tác đầy triển vọng!